Helseleksikon side 4

Allergisk sjokk


Et allergisk (anafylaktisk) sjokk medfører blodtrykksfall, og er den mest alvorlige allergiske reaksjonen et menneske kan få. Det kan være livstruende uten rask og riktig behandling.

Behandlingen innebærer rask bruk adrenalin. I tillegg kan pasienten få intravenøs væske, allergimedisin (antihistaminer) og kortison.

Personer som har hatt et allergisk sjokk, vil bli utstyrt med en adrenalinsprøyte. Det er viktig at både pasienten selv og pårørende lærer seg å bruke denne.

De vanligste årsakene til allergisk sjokk er insektstikk, matvarer og medikamenter.

Et allergisk sjokk kan utvikle seg i løpet av sekunder eller minutter. De første symptomene er ofte kløe, varmefølelse og slapphet. Etter hvert kan en få elveblest, pustebesvær og hjertebank, etterfulgt av bevissthetstap.

Allergi mot insektstikk


Insektsallergi er ingen sjelden tilstand og symptomene varierer fra milde til meget alvorlige. Ved alvorlig allergi er det viktig å ha med adrenalinsprøyte. Ved stikk settes den med en gang, ring deretter 113 for hjelp.

Årsak til allergi ved insektstikk er ukjent. Derimot er reaksjonen som skjer i kroppen ved en allergisk reaksjon kjent.

Symptomene ved allergi mot insektstikk varier stort fra hevelse, rødhet og smerte i huden til en alvorlig allergisk reaksjon hvor pasienten kan gå i sjokk med fare for eget liv. En reaksjon på insektstikk kan skyldes både giftstoffet og en allergisk reaksjon. En lokal, kraftig reaksjon kun i huden, er heller tegn på en toksisk reaksjon (giftreaksjon) enn en allergisk reaksjon. Allergiundersøkelse utføres kun på personer som har hatt alvorlige reaksjoner, og hvor allergivaksinasjon kan komme på tale.

Omgangssyke


Omgangssyke er svært smittsomt, og smitter ved kontakt med tarmbakterier eller ved dråpesmitte. Symptomene er kvalme, oppkast, diaré og ofte feber og slapphet. Oppkast varer sjelden mer enn to dager, men slappheten kan vare lenger. Den viktigste behandlingen er å få i seg rikelig med væske. Små barn og eldre kan behøve sykehusinnleggelse ved uttørking.

Omgangssyke skyldes en virusinfeksjon, som regel norovirus, rotavirus eller adenovirus.

Akne (kviser)


Akne, eller kviser, skyldes betennelse i hudens talgkjertler. Akne rammer først og fremst ansiktet og øvre deler av kroppen. Det finnes effektiv behandling mot akne, men man må regne med at behandlingen tar tid.